Et levende bibliotek, hvor projektarbejdet gøres visuelt tilgængelig og nye samarbejder er på dagsordenen. Det skal trække de studerende væk fra Facebooks afhængighedsskabende algoritmer og ind i et nyt digitalt rum for læring.

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Lige ved svalegangen – ovenpå FabLab – gemmer Thirdroom sig lidt væk bag vinduer dækket med tegninger. Men inde bagved genereres der store tanker om en helt ny måde at tænke samarbejde, vidensdeling og projektarbejde på RUC. Det er Thirdroom, et slags socialt medie koblet med et digitalt bibliotek for projekter og videnssamarbejde. Rummet – og platformen – som gik i luften i august sidste år, er nu for alvor klar til at åbne dørene – både fysisk og digitalt – for hele RUC. De seneste måneder er systemet blevet testet af studerende fra andet semester på HumTek, men nu er platformen klar til, at alle kan være med.

Jeppe Nielsen er ansat som studentermedhjælper hos Thirdroom og fungerer som mentor for de studerende, der bruger platformen, som han også selv bruger til sine projekter

»Jeg har faktisk lagt mine tidligere projekter op bagudrettet, så jeg får opbygget en portefølje, jeg kan bruge i jobsøgning. Det er ikke alle projekter, jeg lægger det hele op fra. Men via tidslinjen kan man få et kig ind i processen. I det projekt, jeg arbejder på i dette semester, er jeg startet med at lægge litteratur op samt en masse billeder fra feltarbejde. Det er ikke sikkert, at det hele kommer med i den endelig rapport, men det giver et kig ind i processen og mulighed for at fortælle projektforløbets historie,« fortæller han.

Jeppe Nielsen (th.) er studentermedhjælper hos Thirdroom. Foto: Dejan Obretkovic

IMT og rektorpulje har støttet
Bag projektet står IMT på RUC og Collaboratorium, en selvejende institution med det formål at fremme kollaboration på tværs. Thirdroom er grundlagt af Katja Gry Carlsen og Alfred Birkegaard Hansted. Katja Gry Carlsen fungerer som daglig leder; Alfred Birkegaard Hansted er kollaborationsforsker og mentor, der til dagligt arbejder hos Novozymes.

»Ideen bag var at nytænke biblioteket. Og finde en måde, så alt det arbejde og den viden, de studerende producerer, ikke bare forsvinder og bliver glemt med en pdf et eller andet sted. Thirdroom er et ’community’ hvor vi skaber en forbindelse mellem undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere,« siger Alfred Birkegaard Hansted.

Den ide fik opbakning både fra ledelsen på RUC, der har støttet med midler fra rektorpuljen, og IMT, der både har medfinansieret og løbende støttet i udvikling af funktion og koncept

»Jeg ser det som et sted, der kan løfte flere af de udfordringer, som RUC står over for. Det gælder i forhold til at samarbejde tværfagligt, så man ved, hvad naboen på et andet fag eller institut har gang i. Det gælder også den måde, de studerendes arbejde og projekter bliver gemt på. Vi opretter også et ’Challange Board’ med FN’s bærdygtighedsmål. Her kan studerende, der arbejder inden for dette område, placere deres projekter. På den måde kan alle med et enkelt klik få et overblik over alt det projektarbejde, der forgår på RUC omkring bæredygtighedsmålene. På sigt skal det blive til et samarbejde med omverdenen, så virksomheder udefra kan byde ind med ideer til projekter,« siger institutleder på IMT Anders Siig Andersen. Både han og sekretariatsleder på IMT Hermod Ringgaard samarbejder aktivt med Thirdroom som en digital videreudvikling af RUC-modellen og PPL.

Et digitalt vidensrum for alle til alle
Alle studerende og ansatte på RUC kan anmode om en invitation til at oprette en profil på Thirdroom – og når de er oprettet, derfra skabe et digitalt projekt og med tiden en portfolie. Her kan filer og multimedie-formidling nå ud til de øvrige brugere af platformen, samarbejdspartnere og vejleder. En tidslinje gør det nemt at følge et projekt fra start til slut, og den meget visuelle formidling gør det spændende at gå på eventyr i projekterne. Som bøger på en bibliotekshylde, bare med kontakt til vidensprocessen og forfatterne.

Hvad er Thirdroom?
Det er et digitalt bibliotek – og samtidig en platform, som du eller din projektgruppe kan bruge til at organisere jeres projektarbejde, dele jeres viden samt få input fra samarbejdspartnere, vejleder og medstuderende.

Det er også her, I kan følge med i, hvad der bliver arbejdet på både hos studiekammerater og studerende fra andre fag.

Platformen er tænkt som et levende bibliotek – både fordi I kan se og følge processen i de projekter, der er undervejs. Og fordi det med tiden vil blive til et arkiv.

Her er også rig mulighed for at tænke formidling i levende billeder, lyd eller visuel formidling.

Man kan gøre sit arbejde privat, hvis det indeholder følsomme oplysninger, og efterfølgende slette det, der ikke skal deles. Eksterne samarbejdspartnere kan også inviteres ind og har dermed mulighed for at kommentere og se projektarbejdet, som det udfolder sig.

Undervisere kan bruge det til at dele materiale til undervisningen, smide artikler op, der er interessante for en bestemt projektgruppe og på den måde styre uden om både email-tråde og Facebook i kommunikation med de studerende.

Her kan I som studerende og forskere skabe jeres projekt-portefølje – således, at når I har afsluttet RUC, har I en portefølje over alle de projekter, I har skabt og hvem, I har samarbejdet med.

Der er åbent mandag – fredag (lukket tirsdag) fra 10-15, og alle er velkomne til at kigge forbi i 04.1-008

»Det er levende projekter, der viser den viden, der er i gang med at blive skabt. Et levende bibliotek. Samtidig er det et sted for kreative udfoldelser, hvor man kan lære at formidle sin viden og faglighed på en ny måde, så vi kan forstå hinanden på tværs.«Katja Gry Carlsen, daglig leder hos Thirdroom.
Forskellen er, at projekterne hos Thirdroom både kan rumme visuelle elementer, lyd og levende billeder. Man kan følge et projekt fra start til slut og søge i afsluttede projekter. På den måde giver det både et overblik over det arbejde, de studerende selv har udført, og mulighed for se, hvad der forgår i den anden ende af campus.

»Det er levende projekter, der viser den viden, der er i gang med at blive skabt. Et levende bibliotek. Samtidig er det et sted for kreative udfoldelser, hvor man kan lære at formidle sin viden og faglighed på en ny måde, så vi kan forstå hinanden på tværs,« siger Katja Gry Carlsen.

Kartotek og portefølje til jobsøgning
Tanken er, at vejledere og eksterne samarbejdspartnere kan tilføjes som mentorer og følge med i en projektgruppes progression. Her kan de dele ideer med hinanden og kommentere. Med tiden vil de studerende, der bruger platformen, opbygge et kartotek over deres projekter, der kan fungere som en portefølje og et CV, når de skal ud at søge job.

»Jeg repræsenterer jo også erhvervslivet igennem mit arbejde hos Novozymes. Her er det ikke primært karakterer, vi kigger på, når kandidater skal ansættes. Det er, hvad de kan, hvad de brænder for og hvilke projekter, de har gennemført. Altså, jeres projekter fortæller mere om jer end jeres karakterer. Og med Thirdroom bliver den usynlige viden og især deres læringsproces synliggjort. Et eksamensbevis siger ikke noget om proces eller om den rejse, en studerende har været på. Der er en ordentlig projekt-portefølje meget mere værd. En virksomhed vil se, hvem du er, og hvad du kan« siger Alfred Birkegaard Hansted.

Samtidig skal platformen være et sted, hvor de studerende kan møde hinanden fagligt – og øve forskningsformidling. Det kan være her, man leder efter en, der er god til at skabe grafiske fremstillinger, tage billeder eller redigere video. Alt sammen for at sætte formidlingen og tværfagligheden i højsædet.

Foto: Dejan Obretkovic

Platform til forskningssamarbejde
Thirdroom er ikke kun til studerende. Lektor på filosofi Kasper Risbjerg Eskildsen har fundet vej til platformen med et forskningssamarbejde med kollegaer i Amsterdam. Her er et kæmpe projekt med mange led og store mængder tekst ved at blive organiseret

»Det gør det overskueligt og har været virkelig praktisk for os – især fordi, der er en tidslinje, så man kan se, hvor langt en tekst er nået. Fra de første kladder, til den er klar til forlaget,« siger han.

Han ser frem til at kunne bruge platformen i vejledningen fra næste semester og har store forventninger til, hvad Thirdroom kan bruges til.

»Det eneste, der sådan set mangler, er en chat-funktion, så man kan kommunikere med de studerende direkte. Når det er iværksat, kan den faktisk overtage funktion fra både moodle, Facebook og mail i kommunikationen med de studerende. Det ville være en drøm. Som det er nu, er der simpelthen så meget larm fra al den kommunikation, man har, at man begynder at drukne i det, og det, man egentligt skal kommunikere om, forsvinder,«